Thorvaldsens døbefont


Kirkens hvide marmordøbefont er udhugget
af Bertel Thorvaldsen lidt uden for Rom i
1806 og opstillet i kirken i 1817.

Døbefonten var en gave til familien Reventlow på
Brahetrolleborg, givet af grevinde Charlotte
Schimmelmann, søster til godsets frue,
Sybille Reventlow.

Døbefonten er Thorvaldsens første døbefont og reliefferne viser
1)Jesus og Johannes Døberen som små hos Jomfru Maria

2) Jesus døbes af Johannes Døberen

3)Jesus og de små børn (Lad de små børn komme til mig)

4) tre engle, der daler ned med tro, håb og kærlighed

 

Læs den fulde historie her på Thorvaldsens museums hjemmeside.