Stillingsopslag: Organist

En stilling som organist ved de tre kirker i Brahetrolleborg , Krarup og Øster Hæsinge pastorat på Sydfyn er ledig pr. 1. maj 2015.

Stillingen er på 26 timer pr. uge.

Organisten skal varetage følgende opgaver:

·         medvirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger

·         kirkekoncerter

·         tjenester ved plejehjem

·         akkompagnere til fællessang f.eks. ved kirkekaffe og sangaftner og deltage i arbejdet i menighedsrådenes fælles musikudvalg

Der bor cirka 2800 mennesker i pastoratets tre sogne. Hovedsogner er brahetrolleborg sogn, hvor der som hovedregel holdes gudstjenester hver søn- og helligdag, medens de to andre kirker har gudstjenster på skift.

Brahetrolleborg Kirkes orgel: historisk Angel-orgel fra 1803-04. Gennemgående rekonstrueret af orgelbygger Carsten Lund i 2004. 23 stemmer, 2 manualer, pedal.

Krarup Kirkes orgel: Frobenius-orgel fra 1952, 7 st, 1 manual, pedal.

Øster Hæsinge Kirkes orgel: et historisk Demant-orgel fra 1869, 6 stemmer, 1 manual, pedal.

 

Vi forventer, at du:

·         er uddannet organist

·         er fleksibel og udadvendt

·         har gode samarbejdsevner

Ansættelse sker ved Brahetrolleborg Sogns Menighedsråd beliggende Reventlowsvej 1N, Korinth, 5600 Faaborg.

Ansættelsen er omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 ? Centralorganisationen af 2010 og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister med tilhørende protokollater.

Aftalen kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen. Der kan ikke ske tjenestemandsansættelse ved vikar- eller midlertidig ansættelse.

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn (nyt lønsystem pr. 1. april 2012) mellem 290.135,30 kr. ? 353.536 kr. årligt (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 37.329,85 kr. ? 57.978,23 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Årslønnen for ansøgere med kirkemusiker uddannelse i orgel og kor aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basistrin 1 udgør pr. 1. april 2014 kr. 279.962,70 og basisløntrin 2 udgør kr. 293.293,60. Indplacering sker efter anciennitet

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.378,82 kr. (nutidskroner) for tjeneste ved 2-3 kirker.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i provstiet.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sognepræst Ole Buhl Nielsen på telefonnummer 62 65 11 21 eller mail brahetrolleborg.sogn@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Brahetrolleborg, Krarup og Øster Hæsinge pastorat, Reventlowsvej 4, Korinth, 5600 Faaborg eller på mail til brahetrolleborg.sogn@km.dk.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag den 7. maj 2015.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 21 efter nærmere aftale.