Medarbejdere ved Øster Hæsinge Kirke

Organist: Ian Heilmann, tlf. 50 91 98 36

Kirkesanger: Maja Hviid, tlf. 28 25 06 70

Graver: Lydinge Hus og Haveservice v/ Søren Wollesen. tlf. 22 14 17 21

Regnskabsfører: Annie Niebuhr Jensen, Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg, Tlf. 40585635

annie@kirkeregnskab.biz

 

Øster Hæsinge menighedsråd

Formand: Hans Søberg, Øster Hæsingevej 68, 5600 Faaborg, tlf. 62 64 10 29. Emailadresse: brogaardhus@privat.dk


Næstformand: Peder Ilum, Kirkegyden 19, 5750 Ringe

tlf: 62 64 15 39. Mail: peder.ilum@gmail.com

 

Kasserer: Erik Sørensen, Ø. Hæsingevej 45, 5600 Faaborg


Kirkeværge: Egon Jensen, Ø. Hæsinge vej 10, 5600 Faaborg

tlf. 20 33 51 15. Mail: ekj@sol.dk

 

Ingelise Schaffalitzky de Muckadell, Arreskovvej 12, 5600 Faaborg

 

Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg. tlf. 62 65 11 21. mail: obn@km.dk