Medarbejdere ved Øster Hæsinge Kirke

Organist: Ian Heilmann, tlf. 25 89 17 32; mail: 

ianutke@post.tele.dk

 

Kirkesanger: Gitte Hviid, Stilledalsvej 6, 5600 Faaborg, tlf. 62 64 18 00 

mail: ghviid@hotmail.com

 

Graver: Lydinge Hus og Haveservice v/ Søren Wollesen. tlf. 22 14 17 21

mail: lydingeservice@live.dk

 

Regnskabsfører: Malene Clausen, Rdbyvej 23, Håstrup, 5600 Faaborg

mail: mcregnskab@post.tele.dk

 

Øster Hæsinge menighedsråd

 

Pia E. Andersen, formand, pia.e@mail.dk

Vincent Schaffalitzky de Muckadell, næstformand

Hans Søberg, kontaktperson, Øster Hæsingevej 68, 5600 Faaborg, tlf. 62 64 10 29. Emailadresse: brogaardhus@privat.dk

Lisbeth Legaard Sørensen

Lene Rasmussen

Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg. tlf. 62 65 11 21. mail:obn@km.dk