Medarbejdere ved Krarup kirke

   
Organist: Ian Heilmann, tlf. 25 89 17 32. Mail: ianutke@post.tele.dk

Kirkesanger: Dorthe Østertoft, Kapelvej 5, 5750 Ringe  tlf: 29 80 18 64 / 62 67 17 07 

ostertoft@gmail.com

Graver: Karsten Hansen, Krarup Nordegn 6, 5750 Ringe tlf. 20 63 13 42   

'Nordegn6@live.dk'


Regnskabsfører: Annie Niebuhr Jensen, Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg. Tlf. 40585635

annie@kirkeregnskab.biz

 

Krarup menighedsråd

Formand: Emmy Marie Nielsen, Mosevænget 6, 5750 Ringe. Tlf. 62 27 13 88. Mail: emmy.marie.nielsen@gmail.com

Jan Erik Larsen, kirkeværge og kasserer, Bøjdenvejen 108, 5750 Ringe, tlf. 25 31 75 61, mail: tomsholm@gmail.com

Jane Møller Sørensen, næstformand

Ruth Lamp, kontaktperson

Anette Bruus, sekretær

Sognepræst Ole Buhl Nielsen, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg. tlf. 62 65 11 21. Mail: obn@km.dk