Krucifikset i Ø. Hæsinge kirke er fra senmiddelalderen og meget smukt.

Det bærer tydelige præg af en oprindelig bemaling, især grønt.