Kloge Sørens gravsten

Kloge Søren var en navnkundig "klog mand",

som levede sine sidste år i Krarup. "Kloge

Søren" skulle efter sigende kunne dølge

ildebrand, standse løbske heste, stoppe

slagsmål og kurere mange forskellige

lidelser med remser og hemmelige

formularer, eller ved hjælp af sin

homøopatiske medicin, inden for

hvilket han var pionér i Danmark.

 

En af de få gravsten i landet med

portræt af afdøde, og det endda

meget vellignende. Arbejdet er udført af

billedhugger L.P. Kragegaard, der også har udhugget kirkens døbefont.

Ved siden af Søren hviler

Petra Mosegaard, hans arvtager og kendt

viden om som "klog kone".