Stor donation til nyt kirketag

”A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” bidrager med 3 mio. kroner til Brahetrolleborg kirkes nye tag. Arbejdet går i gang til april.


I orkanen i oktober 2013 blæste mange tagsten af Brahetrolleborg kirke og en del af tagkonstruktionen led skade. Menighedsrådet sørgede for en midlertidig udbedring af skaderne og fik samtidig lavet en professionel vurdering af tagets beskaffenhed. Denne vurdering konkluderede, at der skulle lægges et nyt tag. Arkitekt, forsikring, kongelig bygningsinspektør og nationalmuseet har været inddraget i arbejdet med et nyt tagprojekt, som de kirkelige myndigheder i Fyens stift og Faaborg provsti har godkendt. Den væsentligste ydre forandring, når tagprojektet er færdigt, bliver at det nye tag bliver lagt i rødt tegl. Siden den store ombygning af kirken i 1868-70 har kirken haft sort tegltag, men vi har fået opfyldt et længe næret ønske om at få lov at lægge rødt tegl på kirken, så kirkens tag kommer til at danne en helhed med de røde tegltage på de øvrige tre fløje på Brahetrolleborg.

De samlede udgifter til nyt tag forventes at beløbe sig til omkring 5 mio. kroner, hvilket er en stor belastning for kirkekassen og den fælles lokale kirkeøkonomi i Faaborg provsti. Derfor er det med stor glæde, at vi har modtaget tilsagn fra ”A. P. Møller Fonden” om 3 mio. kroner til tagprojektet. Sammen med den ene mio. kroner, som er afsat til projektet af Faaborg provsti og et lånetilsagn fra Fyens Stift til resten af udgifterne, er økonomien nu på plads. Låneandelen kan muligvis nedbringes yderligere med tilskud fra Kirkeministeriets Istandsættelsesordning, som vi afventer svar fra.

I skrivende stund er vi i gang med at indhente tilbud fra håndværkere på arbejdet med det nye kirketag. Vore lokale håndværkere er med i tilbudsgivningen og det afklares i løbet af marts, hvilke håndværkere, der får opgaven. Planen er, at arbejdet på kirken går i gang mandag den 11. april 2016, som er dagen efter årets konfirmation i Brahetrolleborg kirke. Kirken vil ikke på noget tidspunkt blive lukket i forbindelse med tagprojektet, men det vil selvfølgelig kunne ses (og høres), at der arbejdes, bl.a. skal der rejses et stillads med overdækning af kirken. Vi håber, at ikke mindst forårets og sommerens brudepar vil bære over med, at kirken ikke er helt så fotogen som normalt.

Arkitekt på arbejdet er arkitekt Martin Jonø fra arkitektfirmaet C&W Arkitekter i Svendborg. Arbejdet forventes at være færdigt til 1. oktober.

Vi skylder godsejer Catharina Reventlow-Mourier tak for stor samarbejdsvilje omkring de praktiske forhold med at lave et stort byggeprojekt, der ikke kan undgås at berøre godsets arealer og bygninger.

Og endnu en gang vil vi gerne udtrykke vores store taknemmelighed over for ”A.P Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal” for det enestående bidrag til nyt tag på Brahetrolleborg kirke.
Kirkeværge Chr. Ivan Madsen på vegne af Brahetrolleborg menighedsråd.