Denne uge i vore kirker

Søndag den 18. februar er der gudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke kl. 9.00 og i Brahetrolleborg kirke kl.10.30.

Den samme sols stråler

Fødselar Jens Baggesen

Den 15. februar 1764 blev digteren Jens Baggesen født, så i denne uge er det hans 254 års fødselsdag. Jens Baggesen var hyppig og kær gæst på Brahetrolleborg, bl.a. i de spændende år, hvor greve Johan Ludvig Reventlow stod bag en række driftsreformer på godset. F.eks. var det Jens Baggesen, der navngav de mange udflyttergårde på den tid, så vi i dag i vores lokale geografi og navnehistorie har en skat af Baggesens navne i omløb: Immerkær, Plougheld, Lykkevalg, Høstrig, Aksglæde, Korinth og mange flere. Vi ved også, at Jens Baggesen hjalp til i aftenskoleundervisningen for bønderne, hvor han bl.a. læste op af sin danske oversættelse af Holbergs Niels Klim. Det har sikkert ikke været kedeligt, for Baggesen var på sine gode dage både et livfuldt og humoristisk menneske.  

Baggesen var meget glad for grevinde Sybille, som han i sine unge år sværmede for, og siden i sine modne år fik et nært venskab med. Ofte lagde han vejen forbi Brahetrolleborg, når han var i Danmark, og vedblev med det helt op mod 1820’erne, hvor både han og Sybille var i deres livs efterår.

Baggesen var et tænkende og troende og skabende menneske og forstod sig selv som verdensborger. Han skriver i sin mest berømte bog Labyrinth om, hvor svært han har ved at forstå, at menneskene hader og bekriger hinanden: ”Hvor er det muligt, råbte jeg, at sky, at spotte, at hade, at forfølge hinanden? Mennesker imod Mennesker? Nationer mod Nationer? Brødre mod Brødre? Venner imod Venner? Ubegribelige Splidagtighed mellem den samme Sols Stråler!”.

Det er ord, som desværre endnu er alt for aktuelle, og samtidig giver han os det smukke poetiske udtryk, at vi som mennesker alle er den samme sols stråler! Smukkere kan det næsten ikke siges, at vi alle er skabte i Guds billede og har fået hans lys at skinne af i verden. Så megen desto sværere er det at forstå, at vi ikke bare kan leve i fred og fordragelighed!

Som i alle store spørgsmål er det godt at begynde med sig selv… og kan vi hver især leve i fred og fordragelighed med vore nære omgivelser, er verdensfreden allerede kommet et lille stykke nærmere for alle den samme sols stråler.  

 

Alle ønskes en god og velsignet uge!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Sognerejse til Normandiet i 2018 - helt UDSOLGT!

I dagene 11.-18. september 2018 går turen til Nordmandiet på sognerejse. Vinteren igennem holder vi rejseaftner, hvor vi fordyber os i de steder, vi skal besøge. De kommende aftner er torsdag den 2. november, onsdag den 24. januar, tirsdag den 27. februar og onsdag 18. april, alle dage kl. 19.00. Møderne holdes i konfirmandstuen ved Svanninge præstegård, Bjergevej 1, Svanninge, 5600 Faaborg. Kaffe og kage koster 10 kr.
Sognerejsen er helt booket op og der ikke mulighed for flere tilmeldinger til turen.

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke