Denne uge i vore skirker

Søndag den 24. marts, som er 3. søndag i fasten, er der gudstjeneste i Brahetrolleborg kirke kl. 14.00 v/ sognepræst Torkil Jensen, V. Åby.

Sognepræst Ole Buhl Nielsen holder ferie til mandag den 25. marts og embedet passes indtil da af sognepræst Torkil Jensen, tlf. 62 61 64 20. Mail: toje@km.dk.

 

Fyraftensgudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke

Onsdag den 27. marts kl. 17.30 er der fyraftensgudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke. Det kommer bl.a. til at handle om gravkrypten under koret i kirken og efter gudstjenesten bliver der mulighed for et kig derned.

 

 

 

En verden uden de 10 bud

Fra Dorés billedbibel: Moses knuser de første stentavler

Hvilken relevans har de 10 bud i dag? Er det ikke bare forældede leveregler?

Forleden lavede vi en øvelse i konfirmandundervisningen. Vi havde hørt bibelhistorie om Moses, der fik de 10 bud på to stentavler og om, at Moses knuste det første sæt tavler i vrede om israelitternes dans om guldkalven, så han måtte op og have et nyt sæt. Konfirmanderne kunne faktisk også huske nogle af de 10 bud: Du må ikke slå ihjel. Du må ikke lyve. Du skal ære din far og din mor. Du må ikke bryde ægteskabet.

Derpå fik konfirmanderne til opgave at skrive de 10 antibud… og det blev til noget i retning af: Du SKAL slå ihjel. Du SKAL lyve. Du SKAL bryde ægteskabet. Du MÅ ikke holde hviledagen hellig. Du SKAL begære din næstes hus og alt hvad han ejer... osv. 

Da jeg spurgte, hvilket samfund, konfirmanderne helst ville leve i… det, der reguleres af de 10 bud eller det, der reguleres af de ti antibud, var de ikke et sekund i tvivl. Selvfølgelig det, som reguleres af de 10 bud!

Nu kan man altid diskutere, hvilke af de 10 bud, der er mest relevante og om nogle af dem har mistet deres relevans, men der er ingen tvivl om, at et samfund uden de 10 bud ville blive et hårdt og ubarmhjertigt sted at leve.

Vi kan være glade for at Moses fik fat i et nyt sæt tavler, da han havde knust de første.

 

 

Alle ønskes en god og velsignet uge i livet.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke