Salme-Marathon i reformationsåret 2017

Salme-maraton

Som en markering af reformationsjubilæet vil vi i Faaborg provsti arrangere et såkaldt salmemaraton, hvor vi i løbet af året med 14 dages mellemrum fredag formiddag vil tage rundt på besøg i alle provstiets 20 kirker.

Salmebogen deles op i 20 afsnit – og der synges hver gang 5-6 salmer fra det pågældende afsnit

Man mødes i kirken fredag formiddag kl. 10. Starter med at høre lidt om kirkens historie – særligt hvad der er af nedslag fra Reformationen – det skal højst vare 5-10 minutter.

Herefter synger man de 5-6 salmer, man på stedet har udvalgt, og hører en lille smule om salmerne.

Og sluttelig får man en kop kaffe/te og en småkage i våbenhuset, man det enkelte sted sørger for. Det vil alt i alt vare en lille time.

Er man med hele turen rundt, vil man få et indblik i alle provstiets 20 kirker og nå at synge 100-120 af salmebogens 792 salmer. Man kan naturligvis også ”nøjes med” at være med en del af gangene.

Vi opfordrer til, at man arrangerer noget samkørsel i de enkelte sogne. Når vi skal til Lyø og Avernakø betaler provstiet færgebilletten.

Planen for året ser sådan ud:

 

Fredag den 13. januar kl. 10                               

Diernæs kirke                                                         

Fra salme    1-40

 

Fredag den 27. januar kl. 10                               

Nørre Broby kirke                                                  

Fra salme   41-80

 

Fredag den 10. februar kl. 10                            

Vejle Kirke                                                                

Fra salme   81-120

 

Fredag den 24. februar kl. 10                            

Vester Åby kirke                                                    

Fra salme 121-160

 

Fredag den 10. marts kl. 10                                

Brahetrolleborg Kirke                                           

Fra salme 161-200

 

Fredag den 24. marts kl. 10                                

Haastrup kirke                                                         

Fra salme 201-240

 

Fredag den 7. april kl. 10                                     

Falsled kirke                                                             

Fra salme 241-280

 

Fredag den 21. april kl. 10                                   

Vester Hæsinge kirke                                           

Fra salme 281-320

 

Fredag den 5. maj kl. 10                                      

Horne Kirke                                                              

Fra salme 321-360

 

Fredag den 19. maj kl. 10                                    

Avernakø kirke                                                       

Fra salme 361-400 

 

Fredag den 2. juni kl. 10                                      

Krarup kirke                                                             

Fra salme 401-440

 

Fredag den 16. juni kl. 10                                    

Jordløsekirke                                                                                       

Fra salme 441-480

 

Fredag den 25. august kl. 10                              

Lyø kirke                                                                    

Fra salme 481-520

 

Fredag den 8. september kl. 10                       

Aastrup Kirke                                                                                        

Fra salme 521-560

 

Fredag den 22. september kl. 10                     

Øster Hæsinge Kirke                                             

Fra salme 561-600

 

Fredag den 6. oktober kl. 10                              

Allested Kirke                                                                                       

Fra salme 601-640

 

Fredag den 20. oktober kl. 10                           

Sandholts Lyndelse kirke                                    

Fra salme 641-680

 

Fredag den 3. november kl. 10                         

Faaborg kirke                                                           

Fra salme 681-720

 

Fredag den 17. november kl. 10                      

Sønder Broby kirke                                               

Fra salme 721-760

 

Fredag den 1. december kl. 10                         

Svanninge Kirke                                                      

Fra salme 761-792