Denne uge i vore kirker

Søndag den 20. september er der høstgudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke kl. 10.30 og i Brahetrolleborg kirke kl. 14.00.

Den planlagte spisning efter høstgudstjenesten i Ø. Hæsinge er aflyst pga.af de høje corona smittetal i Faaborg-Midtfyn kommune.

Resultatet af menighedsrådsvalget i Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge sogne

På valgmøder i pastoratets tre sogne blev der ved valgmødet tirsdag den 15. september valgt flg. menighedsråd:

Brahetrolleborg sogn:

Bente Magelund

Svend Erik Møllebjerg

Lene Gramstrup

Annette Knudsen

Gurli Krogh

Linda Prinsholm

Stedfortrædere: Anni Justesen, Jørgen Haarh, Uffe Gramstrup

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 6 medlemmer til menighedsrådet i Brahetrolleborg sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Linda Prinsholm, Reventlowsvej 39 st, 5600 Faaborg eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

 

Krarup sogn:

Emmy Marie Nielsen

Jan Erik Larsen

Jane Møller Sørensen

Ruth Lamp

Anette Bruus

Stedfortrædere: Hanne Helene Richter Larsen, Malene Eva Møllegaard Rasmussen

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet i Krarup sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Ingrid Bisgaard Jørgensen, Søfældevej 7, 5750 Ringe eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

 

Ø. Hæsinge sogn:

Hans Søberg

Lisbeth Legaard Sørensen

Vincent Schaffalitzky de Muckadell

Pia E. Andersen

Lene Rasmussen

Stedfortrædere: Morten Bonde, Hans Ejnar Hansen

Der er mulighed for at opstille en alternativ kandidatliste, hvorefter der udløses et afstemningsvalg i sognet til afholdelse tirsdag den 17. november 2020.

Der skal vælges 5 medlemmer til menighedsrådet i Ø. Hæsinge sogn.

For at listen er opstillingsberettiget, skal den have lige så mange stillere som der skal vælges medlemmer til menighedsrådet. Menighedsrådet vælges for en 4 årig periode med start fra 1. søndag i advent 2020.

Kandidatlister kan afleveres til formand for valgbestyrelsen Ingelise Schaffalitzky de Muckadell, Arreskovvej 12, 5600 Faaborg eller til sognepræsten, Reventlowsvej 4, 5600 Faaborg senest den 13. oktober 2020 kl. 23.59.

Kandidatlister skal indleveres på en formular godkendt af Kirkeministeriet.

Indskrivning til konfirmation 2021

Se venligst længere nede på denne side

 

 

Høje gamle træer blev til lave gamle træer

Det færdige resultat (øverst) En stor kran løftede de afkappede stammer væk (nederst)

 

I mandags fik vi topkappet de høje træer på den gamle kirkegård ved Brahetrolleborg kirke og det har forandret synet til kirken på bakken pænt meget. Tiden var efterhånden inde til at gøre noget og vi turde ikke gå vinterens storme i møde med fare for at et eller flere at træerne ville vælte.

Oprindeligt havde vi fået det råd helt at fælde de gamle træer og plante nye, men vi betænkte os i menighedsrådet og er glade for at have valgt en løsning hvor de gamle træer nu kan stå en generation mere. Det viste sig ved topkapningen, at især en af de gamle kastanjetræer var skrøbelig, så det var på høje tid at få gjort noget.

Gruppen af de topkappede træer ser faktisk helt pæn ud, om end det nok forandrer sig, når bladene falder. Men i løbet af forholdsvis kort tid vil der stå en smuk gruppe gamle træer, der har det godt og ikke udgør nogen fare.

Nogle håbefulde ord fra Jobs bog i det gamle testamente kan være passende at slutte af med.

For et træ er der håb,

hvis det fældes, kan det skyde igen;

det holder ikke op med at sætte friske skud.

Selv om rødderne i jorden er gamle,

og stubben dør i mulden,

gror det igen, så snart det mærker vand,

og sætter grene som et nyplantet træ. (Jobs Bog kapitel 14)

 

 

Alle ønskes en god og velsignet uge!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Indskrivning til konfirmation 2021

Der er indskrivning til konfirmandforberedelse torsdag den 10. september 2020 kl. 17.30 i Brahetrolleborg kirke (for konfirmander, der skal konfirmeres i Brahetrolleborg og Ø. Hæsinge kirker) og i Krarup kirke tirsdag den 15. september kl. 17.30 for konfirmander, der skal konfirmeres i Krarup kirke.

 

På møderne med indskrivning vil der blive informeret om undervisningen, opstart mv... og givet vejledning i, hvordan den digitale tilmelding til undervisningen foregår. 

 

 

Undervisningen starter efter efterårsferien.

 

I 2021 er der konfirmation i

Krarup kirke søndag den 11. april

Brahetrolleborg kirke søndag den 18. april

Ø. Hæsinge kirke Bededag den 30. april

 

 

SnakSammen med digital besøgsven

Røde Kors har i samarbejde med den digitale fællesskabsplatform Boblberg udviklet en mulighed for at få en besøgsven over mobiltelefon. Røde Kors og Boblberg skriver således til os:

”Boblberg og Røde Kors har sammen etableret en landsdækkende digital besøgstjeneste til de mange danskere, der er isolerede og karantæneramte.

Et stort antal frivillige samtalevenner sidder klar på www.SnakSammen.dk, hvor man kan få en god samtale om hvad som helst. Tjenesten er for alle, der har brug for nogen at tale med, og målet er, at ingen skal føle sig isoleret. Man kan dele sine bekymringer og erfaringer, og ikke mindst udveksle smil.

Få et digitalt besøg og en god snak - Fællesskabet venter.

Læs mere på www.SnakSammen.dk

Det er en forudsætning, at man har en nyere mobiltelefon med adgang til internettet.

Det være hermed anbefalet!

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

NB: Man er også altid velkommen til at ringe til sin sognepræst. Jeg har tlf. 62 65 11 21.

Gudstjeneste på Facebook og YouTube

Tidligere søndages gudstjenester kan stadig ses på facebook og YouTube.

Her er links til de steder, hvor man kan finde os:

Facebook:

https://www.facebook.com/Brahetrolleborg-kirke-105084947809791/?eid=ARDjlirlq6FIf9ZeFfLhhnqGUR5aXFw4JHD_r1BCu_zdTzDe3HvBMfVIzOkGGTr8O-u9kzWbfyWdlnO1

Man skal være oprettet som bruger på facebook for at kunne se med.

Som facebookbruger kan man gå ind på Brahetrolleborg kirkes facebookside via ovenstående link og klikke på ”følger”… så får man automatisk en påmindelse fra facebook, når vi sender live.

You Tube:

https://www.youtube.com/channel/UCh_eTwddEXJlIV4jjsAxfTw

Enhver, der er på nettet, kan gå ind på www.youtube.com og se med. Gå ind på Brahetrolleborg kirkes you tube kanal på linket her ovenfor og klik på abonnér.  

 

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

 

 

Nye konfirmationsdatoer

På grund af corona er konfirmationerne udsat til efteråret.

De nye datoer er:

Søndag den 30. august kl. 10.00 Konfirmation i Krarup kirke.

Lørdag den 5. september kl. 10.00 Konfirmation i Ø. Hæsinge kirke.

Søndag den 6. september kl. 10.00: Konfirmation i Brahetrolleborg kirke.

 

/Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke