Denne uge i vore skirker

Søndag den 27. januar 2019 er der gudstjeneste i Brahetrolleborg kirke kl. 9.00 og i Ø. Hæsinge kirke kl. 10.30.

Stol ikke på jeres egen klogskab

Paulus afbildes som regel med kun en lille tot hår eller skaldet, fordi han et sted fortæller, at han lod håret klippe af som tegn på en pagt, han havde indgået med Gud. Det er forbilledet for munkes kronragede hoveder senere i kirkehistorien.

De første dage i denne uge bør man lytte efter, om lærken synger; og på fredag skal man have et vågent øje på vejret! Sådan gjorde man i hvert fald i gamle dage på denne tid i januar. For fredag den 25. januar hed i gamle dage ”Poulsmessedag” eller Pauli Omvendelsesdag og den var god at tage vejrvarsler på. Man sagde fx at hvis det er klart vejr med solskin på Poulsmesse dag, så varsler det et godt vækstår, men er det derimod gråvejr og overskyet på Poulsmesse dag, så varsler det et dårligt vækstår. Man sagde også, at lige så mange dage, lærken sang før Poulsmessedag, lige så mange uger skulle den tie efter kyndelmisse. I den talemåde ligger vel en erfaring af, at en mild januar kan slå om i frost og kulde i februar, så lærken må tie og foråret lader vente på sig.

Egentlig var det den dag på året, hvor man fejrede apostlen Paulus’ omvendelse. Paulus havde som ung farisæer og rettroende jøde forfulgt de første kristne i årene efter Jesu død og opstandelse, men på en rejse til Damaskus så han Jesus i et syn og Jesus spurgte: hvorfor forfølger du mig? Paulus blev kastet til jorden under synet og han blev blind og fik først synet tilbage tre dage senere, da en af de kristne besøgte ham og ved den lejlighed blev Paulus også døbt. Fra da af var han apostel for Kristus.

Paulus hed oprindelig Saulus, hvilket er et kongenavn, efter Israels første konge, Saul. Ved sin omvendelse skifter Saulus navn til det navn, vi kender ham under, nemlig Paulus, som betyder ”den ringe”. I selve hans navneskifte ligger en erkendelse af, at et menneske kan tage fejl og begå forfærdelige ting, men også at ydmyghed og omvendelse kan føre til barmhjertighed og tage et menneske nye velsignede steder hen i livet, som det skete for Paulus.

På søndag skal vi til gudstjeneste høre noget Paulus skrev i brevet til menigheden i Rom, hvor han siger: Stol ikke på jeres egen klogskab! Det er manende ord fra et menneske, der engang troede han var så klog, at det gav ham ret til at forfølge mennesker, der så anderledes på troen end han selv gjorde! Han ved om nogen, at vi mennesker i vor egen klogskab kan tage gruelig fejl og derfor bør gå varsomt til værks, så vi ikke bliver for skråsikre. Det er altid godt at tænke sig om og gå ydmygt til tingene, især i troens univers.

Skal Solskrænten virkelig lukke?

Solskrænten skal lukke dette forår, har vi kunnet læse i avisen. Solskrænten er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne med psykisk lidelse eller senhjerneskade.

Jeg har som præst haft min gang på stedet i snart 25 år og det oprører mig, at man ikke kan finde en løsning på de problemer, der er påpeget i tilsynsrapporter og som senest Ankestyrelsen har slået fast skal føre til lukning. Solskrænten har ligget i Korinth siden 1976 og har plads til 41 beboere.

For nogle af stedets beboere vil en påtvungen flytning blive en voldsom omvæltning, som ingen af dem har bedt om. Om alle 41 vil være kede af at skulle flytte, ved jeg ikke, men for nogle vil det være nærmest knusende, er jeg bange for. For vi andre ville en påtvungen flytning også opleves som et overgreb og når man dertil lægger, at her er tale om særligt sårbare mennesker, står vi med en meget alvorlig situation.

Jeg har ikke indsigt nok i det daglige liv på Solskrænten til at vide, om forholdene er så kritisable som tilsynet har påpeget. Men jeg begriber ikke, at det skal være nødvendigt at flytte 41 sagesløse mennesker, der har det hårdt nok i forvejen, fremfor at rette op på forholdene.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke