Denne uge i vore kirker

Onsdag den 10. april er er højskolesangaften i Krarup kirke kl. 19.30.

Palmesøndag den 14. april, er der gustjeneste i Krarup kirke kl. 9.00 og i Brahetrolleborg kirke kl.10.30.

 

Højskolesangaften i Krarup kirke

Onsdag den 10. april kl. 19.30 vil Krarup kirke gjalde af sang fra forhåbentlig mange stemmer. Den aften skal vi synge en perlerække af forårssange fra højskolesangbogen. Med til at løfte sangen har vi Brahetrolleborgkoret, som også giver et par prøver på deres smukke kor-sang undervejs.

 

Sang-glæden breder sig i disse år, hvor mange finder sammen om at synge fra højskolesangbogen. Nu gør vi det også i Krarup og man er velkommen fra nær og fjern til at deltage. Vi kan godt på forhånd love en aften i forårets og livsglædens tegn. Og bagefter skænker vi et glas vin i våbenhuset. Der er gratis adgang, men måske er man en lille smule hæs dagen derpå!

 

Sangaftenen arrangeres i fællesskab af Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge menighedsråd. 

Passionskoncert i Brahetrolleborg kirke

Det er blevet en tradition, at vi har passionskoncert i Brahetrolleborg kirke langfredag om eftermiddagen. I år er det langfredag den 19. april kl. 16.00.

I år medvirker saxofonisten Rasmus Fribo, som nogle bl.a. vil kende fra vores TV-gudstjenester og fra "Vi synger julen ind" sidste år. Rasmus Fribo evner at spille både folkemusik, klassisk og jazz og er i øvrigt født og opvokset i Brahetrolleborg sogn. Han spiller ved passionskoncerten sammen med Brahetrolleborg kirkes organist Ian Heilmann.

Musikken er lagt tilrette, så den passer til langfredags dybe temaer og indimellem læses der korte passager fra Jesus’ lidelseshistorie.

Vi slutter som altid med at synge ”Hil dig frelser og forsoner” og det er altid et helt særligt øjeblik.

Der er gratis adgang til koncerten, der arrangeres af menighedsrådene i Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge.

Foråret kalder på glæde og bod og bedring

Snart står skoven frisk og grøn

I går, den 8. april, sprang bøgen ud i præstegårdens have. Det er altid det samme bøgetræ, der springer ud først, men aldrig er det sprunget ud så tidligt! Det tidligste, jeg hidtil har set, har været den 12. april for nogle år siden. Da jeg var barn, sprang bøgen som regel ud først i maj, men siden da er vort klima forandret.

Jeg fryder og glæder mig over, at det er forår og samtidig nager fornemmelsen af, at noget er helt galt med klimaet!

Som kristne har vi en tro på, at Gud har betroet os en forvalter-opgave i verden; at vi er sat til at passe på skaberværket. Da må vi nok se i øjnene, at vi har svigtet og de store klimaproblemer, som verden står med, kalder på bod og bedring. Oprigtig bod og anger over, at vi har ladet stå til så længe. Og oprigtig bedring i den forstand, at nu skal vi gøre noget seiøst ved problemerne. Det er en enhver forvalters opgave at rette op på begåede fejl.  

Jeg ved godt, at det er en politisk opgave at få mange flere klimavenlige foranstaltninger sat i gang, men det er også en moralsk opgave! Derfor har vi også en opgave med at styrke moralen og villigheden hos os selv og andre til at handle, inden det er alt for sent!

Et sted at begynde kunne være at bakke de unge op, som kalder på handling i stedet for at smile ad dem og kalde dem for naive og urealistiske. Og et andet sted at tage fat kunne være at bede for klimaet og de mennesker, der er ramte af klimaforandringer. Forbøn for verden er en af de ting, vi kristne kan bidrage med, foruden praktisk handling selvfølgelig!

Og selvfølgelig er det også dejligt, at det er forår...men bare ikke kun det!

 

Alle ønskes en god og velsignet uge i livet.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke