Denne uge i vore kirker

Søndag den 17. november er der gudstjeneste i Ø. Hæsinge kirke kl. 9.00 og Brahetrolleborg kirke kl. 10.30. 

 

 

En kirke uden trapper

Den enkle og smukke kirke uden trapper

I den forgange uge gik turen til Christiansfeld for at se brødemenighedens smukke kirke og gå en tur i den historiske by og købe et par adventsstjerner med hjem. Og den lille sønderjyske by er virkelig et besøg værd. Der er endda gratis parkering på torvet midt i byen!

Brødremenighedens kirke fra sidst i 1700 tallet er helt speciel. Et stort enkelt hvidmalet kirkerum med plads til 1000 mennesker. Kirken ligger i gadeniveau uden trappe op til, for det var brødremenighedens opfattelse, at kirken og troen var en del af hverdagen og ikke skulle ophøjes til at være hævet over det almindelige liv. Det er en smuk tro og en smuk tanke, som jeg egentlig vil mene, at vi i det store hele også abonnerer på i folkekirken, om end vore kirker ofte har høje trapper og er svære at komme ind i for kørestolsbrugere og gangbesværede.

Den del ville jeg ønske, vi kunne lave om på, men det er svært med de fredninger, der er på bygninger fra middelalderen. Imens vi finder på gode løsninger på adgangsforholdene, kan vi passende lægge os i selen for at nedbryde de indre barrierer, folk nogle gange har for at komme i kirke. Troen og kirken skulle gerne kunne være en helt almindelig del af dagliglivet og ikke kun til søndagsbrug med større eller mindre forhindringer.

Turen til Christiansfeld sluttede med en kop kaffe med dejlig honningkage til. Brødremenigheden har altid lagt vægt på kvalitet i al slags håndværk, også i honningkagebageriet… og det smages!

 

Alle ønskes en god og velsignet uge.

Ole Buhl Nielsen, sognepræst

 

Menighedsrådsmøde

Onsdag den 13. november kl. 18.00 er der menighedsrådsmøde i Ø. Hæsinge forsamlingshus.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

3. Nyt fra præsten

4. Orientering fra formændene

5. Orientering fra udvalgene:

a) Præstegårdsudvalget

b) Musik- og aktivitetsudvalget

6. Økonomi v/ Annie Niebuhr:

a) organistkassen

b) Præstegårdskassen

7. Evt. herunder fastsættelse af mødedatoer i 2020

 

 

Dagens Ord

Få et ord med til dagen og vejen: www.dr.dk/dagensord

Brahetrolleborg Kirke           Krarup Kirke                  Øster Hæsinge Kirke