Medarbejdere ved Brahetrolleborg Kirke

 

Organist: Ian Heilmann, lf. 50 91 98 36

 

Kirkesanger: Gitte Hviid, Stilledalsvej 6, 5600 Faaborg, tlf. 62 64 18 00 

ghviid@hotmail.com

 

Graver: Jan Frederiksen, Graverkontoret, Reventlowsvej 1N, 5600 Faaborg.  tlf. 62 65 20 17 

mobil 61 77 40 58  brkirke@gmail.com

Træffetid 8.10 - 8.30 på hverdage undtagen mandag.

 

Præstesekretær: Britt Thorstensen, Peter Hansensvej 6, 5600 Faaborg

 

Regnskabsfører: Annie Niebuhr, Lagonis Minde 12, 5600 Faaborg, Tlf. 40 58 56 35  

annie@kirkeregnskab.biz

 

Brahetrolleborg menighedsråd 

Formand: Annette Knudsen Søboparken 9, 5600 Faaborg

tlf: 51 52 24 80  mail: brkirke.formand@gmail.com

 

 

Kirkeværge og næstformand: Christen Ivan Madsen, Immerkærvej 1, 5600 Faaborg, tlf. 62 65 19 29

mail: tove.og.ivan@mail.tele.dk

 

Kontaktperson:   Anni Justesen   Ludvigsmindevej 20,  5600 Faaborg  tlf. 61 60 15 42     

mail: anni@haagerup-rygklinik.dk

 

Bente Ladegaard, Reventlowsvej 42, 5600 Faaborg. Tlf. 22 27 75 97. Mail: benteladegaard040862@hotmail.com

 

Sekretær: Lena Rasmussen Odensej 62, 1.tv, 5600 Faaborg tlf. 25 32 17 94.

mail: lena.wiegaard@gmail.com.

 

Kasserer og bygningskyndig Linda Prinsholm Kaj Lykkesvej 4A, 5600 Faaborg tlf.62 65 12 34     

mail: prinsholm@live.dk

 

Sognepræsten er født medlem af menighedsrådet.