Gudstjenester     

Brahetrolleborg – Krarup – Ø. Hæsinge

 

 

 

Brahetrolleborg

Krarup

Ø. Hæsinge
  
    

Fredag den 17. juni

Natkirke

21 - 23.30

 

 

Søndag

den 19. juni

10.30

Friluftsgudstjeneste

 se Brahetrolleborg

se Brahetrolleborg

Søndag

den 26. juni

---

 9.00

10.30

Søndag

den 3. juli

 14.00 v/ Torkil Jensen

---

---

Søndag

den 10. juli

---

14.00 v/ Torkil Jensen

---

søndag

den 17. juli 

 9.00

 ---

10.30

Torsdag den 21. juli, fyraftensgudstjeneste

17.30

 

Søndag

den 24. juli

10.30

---

 9.00

Søndag

den 31. juli

 9.00

10.30

---

Søndag

den 7. august

10.30

---

 9.00

Søndag

den 14. august

 9.00

10.30

---

Søndag

den 21. august

 10.30

 

---

19.00

Søndag

den 28. august

---

 

 14.00 v/ Torkil Jensen

 

---

Søndag

den 4. september 

 9.00

---

10.30

Søndag

den 11. september

  9.00

10.30 Høstgudstjeneste

 ---

Søndag

den 18. september

14.00 Høstgudstjeneste

 ---

 

10.30 Høstgudstjeneste

 

Søndag

den 25. september

10.30

 9.00

---

Forkortelser:
Jensen: sognepræst Torkil Jensen, V. Åby

 

Kirkebilen kører. Husk at bestille i god tid og senest inden middag dagen før:
Alex’ Taxa tlf. 62 66 12 02